dünya ekonomisinin durumu madencilik sektörüne vurgu yapıyor