Batu galenda ve pirit ile ilgili en büyük emsaller