kırıcı tesisi acil durum anahtarı muayene akış şeması