kömür madenciliğinin zenginleştirme üzerindeki etkisi