madencilik sektöründe teknoloji ve makineleşmenin işsizlik üzerindeki etkisi